Üzemeltető: Bábolna Strand és Termálfürdő

Közegészségügyi felügyeleti szerv: ÁNSZ Komárom-Esztergom Megye

A vendég panaszával az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

– Bábolna Város Jegyzője 2943 Bábolna, Jókai Mór út 12. Tel.: 06-34/568-002
– Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal , Tatabányai Járási Hivatala, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2. Tel.:06-34/309-303, 06-34/795-673
– Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület, 2800 Tatabánya, Fő tér 36.,Tel.: 06-34/513-010

1. A jelen Házirend a Bábolna Strand – és Termálfürdő használatát, valamint a Létesítményekben nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit szabályozza. A jelen Házirend a Létesítmény teljes területén alkalmazandó.
1.1. A Házirendben foglalt előírásokat és a fürdő alkalmazottainak figyelemfelhívásait kérjük betartani.
1.2. A belépőjegy megváltásával a jelen Házirend rendelkezéseit a fürdő vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el, mely dokumentumban rögzített előírások és rendelkezések megismeréséért és megértéséért a vendégeket kizárólagos felelősség terheli. Az Üzemeltető kifejezetten felhívja a vendégek figyelmét arra, hogy az élményelemeket mindenki csak saját felelősségére és jó egészségi állapotban használhatja, mert a Fürdő medencéinek és egyes élményelemeinek használata ( buzgár, sodró, nyakzuhany) bizonyos ügyességet, jó fizikai és mentális állapotot, felkészültséget és gyakorlatot igényel.
1.3. Aki a jelen Házirend rendelkezéseit nem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható, indokolt esetben a fürdő és az egyéb Létesítmények területéről kitiltható.

2. A fürdő nyitvatartása H-V: 8,00 – 20,00 (A medencetér és a kültéri medencék zárása-, valamint az élményelemek zárása 19,30 -kor történik.)
2.1. Pénztárnyitás 8.00 órakor, pénztárzárás a fürdő zárásával egyidejűleg 20,00 -kor történik.
2.2. A létesítmények nyitva tartását az Üzemeltető indokolt esetben (különösen, de nem kizárólagosan munkaszüneti napokon, illetve nemzeti ünnepnapokon, stb.) megváltoztathatja, de erről köteles a vendégeket lehetőleg előre, a Létesítmény előterében és írásban tájékoztatni.
2.3. Az Üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény, stb.) jogosult a Létesítmények teljes vagy részleges lezárására, amely miatt a vendégek nem jogosultak az Üzemeltetővel szemben kártérítési vagy egyéb igényt érvényesíteni.
2.4. Technikai okokból eredő esetleges szolgáltatáscsökkenésnél az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, hogy alkalmaz-e díjváltozást.

3. A Fürdőbe belépéskor kérjük a pénztárban a megfelelő jegyet megváltani, ill. az egyéb belépésre jogosító dokumentumot (bérlet, előre megváltott jegyet, stb. bemutatni) a pénztárostól a beléptető (a szolgáltatások igénybevételét elősegítő-, ill. annak időtartamát mérő, ill. rögzítő, vízálló) karórát átvenni, és azt távozásig viselni-, ill. megőrizni, valamint azt a díjfizetéssel egyidejűleg sértetlenül visszaszolgáltatni.
3.1. A fürdőbe belépés érkezési sorrendben történik. Ez alól kivételt képezhetnek az előre bejelentett csoportok; mozgássérültek, és várandós anyák (Az utóbbi két körbe tartozók ezt kérésre hitelt érdemlő módon kötelesek igazolni).
3.2. A Fürdő vagy más szolgáltatás igénybevétele csak a karszalag érvényesítésével lehetséges.
3.3. A fürdőjegy a típusától függő számú belépésre jogosít az érvényességi idején belül.
3.4. A jegy csak arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre a jegyet kiadták.
3.5. A kedvezményes jegy igénybevételére jogosult vendégek:
– 3 év alatt ingyenes az Élményfürdő látogatása. (Az életkort az Üzemeltető kérésére hitelt érdemlő módon igazolni köteles a nagykorú kísérő.)
– gyermek (4-14 éves kor között)
– diák- (függetlenül az életkortól, de a jogosultságot érvényesített magyarországi intézmény által kiállított diákigazolvánnyal igazolni szükséges)
– nyugdíjas korú (azaz a mindenkori hatályos jogszabályi előírások szerinti öregségi nyugdíjjogosultságot szerzett, és ezt hitelt érdemlően igazolni tudó) vendégek
– bábolnai lakosok a kedvezményes belépőjegyet a kedvezmény igénybevételére jogosító dokumentum felmutatása alapján válthatnak (igazolvány, lakcímkártya, stb.)

Az üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a bemutatott kedvezményre jogosító igazolás hitelességéről maga határozzon.

A Létesítményeket magában foglaló teljes épület-, ill. a parkolók ellenőrzése és a beléptetési-, valamint biztonsági szempontból kockázatos területek ellenőrzése állandóan üzemelő video (kamera) rendszerrel történik. Az Üzemeltető a felvételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja-, ill. amennyiben a felvételek felhasználására nem kerül sor, abban az esetben a felvételeket végérvényesen (és ugyancsak a jogszabályok szerint) töröli. A felvételek kiadása kizárólag az arra jogosult hatóság számára történhet.

3.6. Külön szolgáltatás igénybevételét (kölcsönzés, értékmegőrzés, masszázs stb.) nem tartalmazza a belépő ára, ez a pénztárnál előzetes egyeztetés alapján külön fizetendő.

Figyelemfelhívás:
Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy a Fürdőbe belépéskor csak az igényelt időtartamra vonatkozó szolgáltatás díját számlázzuk, ennek megfelelően a belépéskor csak az igényelt időtartamra vonatkozó szolgáltatások fizetendők, azonban amennyiben a vendég további szolgáltatásokat és időtartamot is igénybe vesz akkor a fürdőből való távozáskor köteles kifizetni. (pl.:percdíj)

Amennyiben a vendég nem tudja, vagy nem akarja a tartozását a távozáskor kiegyenlíteni, úgy a vendég köteles személyazonosságát az Üzemeltető képviselője felé igazolni, külön írásos nyilatkozatban, jegyzőkönyvben, stb. álláspontját rögzíteni. A Fürdő jogosult a tartozás összegére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegét késedelmi kamatként érvényesíteni, továbbá az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeit stb. áthárítani, illetve a vendéggel megtéríttetni.

4. A Létesítmény szolgáltatásait és a szaunákat minden vendég csak saját felelősségére veheti igénybe. A medencék igénybevételére kizárólag úszni tudó vendég jogosult abban az esetben, ha a medence vízmélysége ezt indokolja. A Fürdő területén 14 éven aluli vendég csak szülői felügyelet mellett, vagy nagykorú (+18 életévét betöltött személy) felnőtt kísérettel tartózkodhat.

5. A figyelmeztető táblákon, piktogramokon, stb. feltüntetett utasítások betartása minden vendég számára kötelező. Az uszodamester utasításának betartása kötelező a medencék-, valamint a Fürdő területén használható összes élményelem stb. igénybevétele során.

6. A szabadtéri medencék üzemeltetése, nyitásuk illetve zárásuk az időjárás függvénye.

7. Az Üzemeltető és annak munkavállalói csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállalnak felelősséget.

8. A medencébe ejtett tárgyakért, értékekért, stb. az Üzemeltető felelősséget nem vállal, lefolyók-, csővezetékek ez okból történő megbontására, ellenőrzésére, stb. az Üzemeltető nem kötelezhető.

9. A Létesítmények berendezési-, felszerelési tárgyaiban, vagy a park növényzetében, stb. szándékosan- vagy gondatlan magatartással okozott kár esetén a helyreállítás költségei a károkozó vendéget terheli.

10. A Létesítmények területén a fokozott csúszásveszély miatt a fürdőpapucs stb. használata javasolt.

11. A Létesítmények fertőző, vagy fertőző bőrbetegségben szenvedők-, sérült vagy nyílt sebfelülettel rendelkező személyek, stb. nem vehetik igénybe.

12. Ittas-, ill. bódultságot-, ill. egyéb-, a tudatmódosítást okozó szerek (gyógyszer, kábítószer, stb.) hatása alatt álló személy a Létesítmények területén nem tartózkodhat, ott szolgáltatást nem vehet igénybe.

13. Felnőttek a gyermekmedencét gyerekek nélkül nem használhatják.

14. A medencékbe felhevült testtel beugrani, vagy tartósan a víz alatt úszni tilos.

15. Az önkiszolgáló étterem vizes testtel és papucs nélkül nem látogatható.

16. A hatósági (egészségügyi, stb.) rendelkezések betartása kötelező-, a többi fürdővendég zavartalan pihenése és sportolása érdekében nem szabad:
16.1. a fürdőmedencéket előfürdő – lábmosó, zuhany – használata nélkül igénybe venni.
16.2. a Fürdőt megfelelő fürdőruha nélkül igénybe venni.
16.3. a közös medencéket – és ahol erre előírás van – fürdősapka nélkül igénybe venni.
16.4. olajos-, napozótejes-, homokos-, stb. testtel a medencéket használni.
16.5. a fedett medenceterekben utcai cipőben vagy ruhában közlekedni.
16.6. a medencék lépcsőlejáratait elfoglalni.
16.7. a medencék vizébe oldalról beugrálni, ill. mások nyugalmát zavarni és őket a medence használatában akadályozni és veszélyeztetni.
16.8. biztonságosan úszni nem tudóknak a mélyvizet használni.
16.9. A fürdőben és a szauna medencetermeiben étkezni-, dohányozni, – szeszes italt fogyasztani-, szemetelni és a medence-, ill. az egyéb tereket valamint a medencék vizét egyéb módon szennyezni.
16.10. a medencékbe-, medenceelőterekbe törékeny tárgyat, vagy baleset-, sérülés-, megbotránkozás-, stb. előidézésére alkalmas tárgyakat (üveget, poharat, stb.) bevinni
16.11. a medencékben és a fedett fürdőterekben tisztálkodó szert használni.
16.12. a medencékbe labdát (strandlabdát kivéve), gumimatracot, búvárfelszerelést (kivéve engedéllyel), vagy bármilyen-, más fürdővendég zavarását okozó tárgyat bevinni.
16.13. tűz- és robbanásveszélyes anyagot-, fegyvert-, vegyszert-, stb. bevinni.
16.14. a fürdő területén, ill. a medencékben szemetelni.
16.15. a fürdő területére bármilyen állatot bevinni.
16.16. a padokat-, székeket-, hintaágyakat-, ill. az egyéb felszerelési tárgyakat nem rendeltetésszerűen használni-, a helyükről elmozdítani.
16.17. a fürdő területére gépjárművet-, kerékpárt bevinni, üzemidő alatt azzal közlekedni (kivéve a Szolgálati járműveket)
16.18. rádiót-, magnót-, CD-t, hangszert, stb. úgy hallgatni, illetve használni, hogy az mások nyugalmát zavarja.
16.19. bármit árusítani-, szórólapot osztani, koldulni.
16.20. a közerkölcsöt-, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait bármilyen módon megsérteni.

17. Ha a vendég a medence vizét szándékosan vagy gondatlanul szennyezi és azért a medencét le kell zárni, illetve annak vizét le kell engedni vagy a medencét ki kell fertőtleníteni, stb., úgy annak költségét és ezen felül a medence használatának kieséséből eredő bevételkiesést ill. egyéb kárt a vendég köteles megtéríteni.

18. Létesítmények területén előforduló rosszullét, baleset ellátása a fürdő lobbyból nyíló elsősegélynyújtó helyiségben történik, szakképzett dolgozóval, megfelelő eszközökkel.
18.1. Az elsősegélynyújtó hely a Létesítmények használatával összefüggésben keletkezett bármilyen egészségügyi panasz esetén díjmentesen vehető igénybe.
18.2. Az előforduló elsősegélynyújtás körébe tartozó esetek (pl. sérülések-, rosszullétek) észlelése vagy gyanúja esetén kérjük vendégeinket, hogy azonnal értesítsék a fürdő személyzetét.
18.3. Az előforduló esetekről részletes naplóbejegyzés, jegyzőkönyv készül.
18.4. Az ellátás megtörténtét – ill. a felek által indokoltnak tartott megjegyzéseket – a sérült-, vagy annak kísérője, illetve az ellátó személy az aláírásával igazolja.

19. A tűzesetek megelőzése érdekében tilos:
19.1. öltözőkben-, kabinokban-, közlekedő folyosókon-, mellékhelyiségekben, ill. a Létesítmények zárt tereinek teljes területén dohányozni.
19.2. dohányozni minden helyiségben, kivéve a kültéri strandfürdő erre kijelölt területén.
19.3. égő cigarettát műanyag szeméttárolóba, az éghető hulladék közé dobni.
19.4. bármilyen tüzet-, ill. nyílt lángot okozó tevékenységet folytatni.

20. Kérjük, a menekülési útvonalakat-, menekülési ajtókat-, tűzcsapokat, stb. szabadon hagyni.

21. A talált tárgyakat kérjük az „Recepciós pult”-nál leadni, és azt a „Talált tárgyak füzetben” nyilvántartásba venni.

22. A fürdővendégek észrevételeiket-, panaszaikat az „Recepciós pult”-nál szóban-, illetve az ott elhelyezett vendégkönyvben (panaszkönyv) tehetik meg írásban.

23. Amennyiben a vendég a Létesítmények területén az Üzemeltető a tevékenysége-, illetőleg a szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására-, propagálására reklámanyagot, stb. készített (mozgóképi vagy fényképfelvétel, ill. hangfelvétel, stb.) és esetlegesen azokon, bármilyen vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagokon, ill. az egyéb adathordozón megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel, ill. bárkivel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

24. Üzemeltető a Létesítmények szolgáltatásait igénybevevő vendégekről belépéskor digitális fényképet készít, arcképes adatnyilvántartást vezet a hatályos jogszabályoknak, valamint az Üzemeltető Adatkezelési Szabályzatának megfelelően. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben az Üzemeltető jogosult megtagadni a szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához – és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásait betartva – használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

25. Öltözőhelységek használata:
25.1. Minden egyes fürdőegységhez vendég öltözőhelyiségek tartoznak. Az öltöző használatának díját a belépőjegy ára tartalmazza. Az öltözőket a vendég önállóan használja a területre kialakított eljárások szerint.
25.2. Az önálló használatból adódik, hogy az öltözők, ill. az öltözőszekrények, zuhanyzók, stb. rendeltetésszerű használatát a vendégnek kell megoldani.
25.3. Az öltözet szekrénybe való elhelyezése után a vendégnek meg kell győződnie a szekrény bezártságáról és arról, hogy öltözetét és személyes tárgyait maradéktalanul elhelyezte-e az öltözőszekrényben.
25.4. Az öltözőszekrényen kívül hagyott személyes ruházatért és tárgyakért, valamint abban az esetben, ha a vendég az öltözőszekrényt nyitva hagyja, az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Továbbá nem vállal felelősséget a Létesítmények területére, ill. a medencetérbe és a kezelő helyiségekbe bevitt ruházati és egyéb tárgyakért sem.
25.5. Nem javasolt nagy értékű ékszerekkel, készpénzzel, stb. érkezni a Létesítményekbe, mert ezekért sem vállal felelősséget az Üzemeltető.

26. Szauna használata:
26.1. A szaunát minden vendég kizárólag saját felelősségére és saját egészségi állapotának tudatában használhatja.
26.2. 14 év alatti vendégeink – csak 18 év feletti kísérővel – tartózkodhatnak a szaunavilágban.
26.3. A szaunákat megfelelő öltözetben (fürdőruha, úszónadrág) lehet igénybe venni. A törölköző, lepedő használata kötelező a szaunákban.
26.4. Szaunázás előtt, illetve két szaunázás között kötelező a tusoló használata.
26.5. A merülőmedence használata előtt a tusolás kötelező.
26.6. A szauna előterében a papucs használata kötelező.
26.7. A szaunákba papuccsal belépni tilos.
26.8. A szaunában a vendég által bevitt illóolaj csak mértékkel, másokra való tekintettel használható.

27. Gyermekmedence használata:
27.1. A nem szobatiszta gyermekek esetében kötelező a vízhatlan, speciális baby pelenkanadrág használata.

28. Parkoló használata:
28.1. A kültéri parkoló őrzés nélkül működik, a területet kamerák figyelik. A parkoló térítésmentesen vehető igénybe. A parkolóban elhelyezett gépkocsikért, valamint a bennük esetlegesen okozott károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A KRESZ szabályainak megszegéséből, és a parkoló nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a károkozó teljes körű – közigazgatási-, polgári jogi-, stb. – felelősséggel tartozik.

29. Közegészségügyi feltételek:
A Népjóléti miniszter 37/1996. (X.18.) NM rendelete alapján a közfürdőt nem látogathatják:
– a lázas, továbbá fertőző beteg gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedők
– a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő, vagy nagy kiterjedésű kóros bőr elváltozással járó betegségben szenvedők
– ittas egyének
– a kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek
Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó személynél fenti tünetek megtalálhatók, úgy azoktól a belépés vagy a szolgáltatás igénybevétele szintén megtagadható.
Ha a vendég a fenti tisztasági feltételeknek nem felel meg, a Létesítmények alkalmazottjai pl. uszodamester, medenceőr, , műszakvezető, stb. jogosult felkérni a vendéget arra, hogy előzetes – és az Üzemeltetőtől független – orvosi vizsgálaton vegyen részt, annak megállapítására, hogy állapota nem jelent-e veszélyt a többi fürdővendégre.

Jelen házirend 2020. július 1-én lép hatályba, rendelkezései kiterjednek minden vendégre, aki a Létesítmények területére belép. Az Üzemeltető a jelen Házirend rendelkezéseinek megváltoztatására vonatkozó jogát fenntartja. A mindenkori kifüggesztett Házirend rendelkezései az irányadóak, de nem visszamenőleges hatállyal.

KÉRJÜK KEDVES VENDÉGEINKET A JELEN HÁZIRENDBEN FOGLALTAK BETARTÁSÁRA!